Disclaimer

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Speelgoedwinkel Speel je Wijs respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website
Speelgoedwinkel Speel je Wijs. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens.
Speelgoedwinkel Speel je Wijsverzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Speelgoedwinkel Speel je Wijsverzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie-of webwinkelbestellingen, door de verwerking van bestellingen en versturen van orders. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.
Keuzestress?

Keuzestress?

Gebeurt iedereen wel eens.
Kunnen wij helpen?
Neem contact met ons op.